Project name:

Ogorodnikov Slovakia

Project description:

Internetová prezentácia ogorodnikov.sk je v zastúpení spoločnosti MH Nature Slovakia s.r.o., ktorá je momentálne hlavný distribútor významného výrobcu potravín Огородников (Ogorodnikov) v Rusku. Stránka sa zameriava na popis produktov spomínaného výrobcu a ďalšiu propagáciu. Najdôležitejšími produktami sú: horčičný olej Gourmet, laničníkový olej Kamellia prípadne horčice, či omáčky. Samozrejme ponúkaných produktov je omnoho viac.

Projekt bol realizovaný: 2014

Odkaz na stránku: stránka bola žiaľ zrušená