Project name:

Po stopách vody – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (StVPS)

Project description:

Po stopách vody je projekt realizovaný spoločnosťou Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť - StVPS. Zameriava sa na žiakov základných škôl a ich vzdelávanie v oblasti získavania, spracovania a distribúcie pitnej vody. Projekt vystupuje ako jednotný portál pre súťaže týkajúce sa vody. Prehľadný dizajn doplnený o ručne kreslené ilustrácie spestrený súťažou – to je Po stopách vody.

Projekt je realizovaný od: 2014 -

Odkaz na stránku: stopavody.stvps.sk