I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je:

Názov spoločnosti: Miobit s.r.o.,
Sídlo spoločnosti: Lazovná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská Republika,
IČO: 47 540 184,
DIČ: 2023 9505 00,
IČ DPH: Nie je platcom DPH,

Bankové spojenie
IBAN:
SK94 8330 0000 0024 0052 9666,
SWIFT: FIOZSKBAXXX,
Zápis v OR SR: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 25758/S.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu
Meno a pozícia:
Ing. Michal Oravec, konateľ
Telefón: +421 949 444 682
Email: info@miobit.eu
WWW: https://miobit.eu

(ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú vypísané v Kapitole I. bod 1. v časti Kontaktné údaje na zodpovednú osobu.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
  1. plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
  2. oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
  3. Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je:
  1. vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
  2. zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
  1. po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
  2. po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie …. rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
  1. Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
  2. zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  3. zaisťujúce marketingové služby.
 2. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb a cloudových služieb.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone mate:
  1. právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
  2. právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
  3. právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
  4. právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  5. právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
  6. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä …
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

 

Časté otázky

1Komentáre
Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a User Agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.
2Multimédiá
Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.
3Súbory cookies
Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.
4Vložený obsah z iných webových stránok
Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.
5S kým zdieľame vaše údaje
Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maile na obnovenie hesla.
6Ako dlho uchovávame vaše údaje
Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.
7Aké práva máte nad svojimi údajmi
Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov. Ovládanie ochrany súkromia Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo: požadovať od nás informáciu, aké osobné údaje spracúvame, prípadne žiadať kópiu vašich osobných údajov, požadovať od nás vysvetlenie k spracovaniu osobných údajov, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, požadovať od nás vymazanie vašich osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve a bude vykonaný len v prípade, že záujmy prevádzkovateľa neprevažujú nad ochranou vášho súkromia, v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov. Ak chcete uplatniť akékoľvek práva uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, alebo v prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa používania a spracovávania osobných údajov, môžete nás kontaktovať na info@miobit.eu alebo po prihlásení do systému. Právo na prístup k vašim údajom a právo na podanie námietky Máte právo na poskytnutie podrobných informácií o vašich osobných údajoch, ktoré sme spracovali. Máte tiež právo požiadať o opravu alebo vymazanie nepresných osobných údajov alebo obmedzenie spracovania údajov, ktoré sa vás týkajú. Požiadať o aktualizáciu alebo výmaz vašich osobných údajov môžete prostredníctvom písomnej žiadosti, osobne ústnou formou do zápisnice alebo prostredníctvom e-mailu na adresu info@miobit.eu . Ak je však vaša žiadosť zjavne neopodstatnená, nadmerná alebo opakovaná, môžeme: účtovať primeraný poplatok s prihliadnutím na administratívne náklady na vykonanie požadovaných akcií, alebo odmietnuť vašu žiadosť vykonať. Ak máte pocit, že vaše údaje boli spracované nezákonne, kontaktujte nás na adrese info@miobit.eu a my sa zaväzujeme, že problém neodkladne vyriešime. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
8Kam sa vaše údaje odosielajú
Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.
9Formuláre
Ak na tejto webovej stránke vyplníte a odošlete „Kontaktný formulár“ alebo „Objednávkový formulár“, vyžadujeme od vás uvedenie nasledovných informácií: meno a priezvisko, názov firmy, e-mail, fakturačné údaje, telefón. Keď sa rozhodnete objednať si naše produkty, služby alebo pluginy, vyžadujeme od vás fakturačné údaje za účelom vystavenia faktúry. Pri návšteve našej webovej stránky zbierame údaje o vašej aktivite na webe prostredníctvom súborov cookies a analytických nástrojov, ktoré zaznamenávajú aktivity na našej webovej stránke. Prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.
10MailPoet newsletter & emaily
Ak ste sa prihlásili na odber nášho newslettera alebo ak ste členom našej webovej stránky (môžete sa registrovať) alebo ak ste na našej webovej stránke nakúpili, je veľká šanca, že od nás budete dostávať e-maily. Budeme vám posielať iba e-maily, na odber ktorých ste sa prihlásili, alebo ktoré sa týkajú služieb, ktoré sme vám poskytli. Aby sme vám mohli posielať e-maily, používame meno a e-mailovú adresu, ktorú nám poskytnete. Naša stránka tiež zaznamenáva IP adresu, ktorú ste použili pri registrácii do služby, aby sa zabránilo zneužitiu systému. Táto webová stránka môže odosielať e-maily prostredníctvom služby odosielania MailPoet. Táto služba nám umožňuje sledovať otvorenia a kliknutia na naše e-maily. Tieto informácie používame na zlepšenie obsahu našich newsletterov. Žiadne identifikovateľné informácie nie sú inak sledované mimo tejto webovej stránky okrem e-mailovej adresy. MailPoet vytvára a ukladá dva súbory cookie, ak používate WooCommerce a MailPoet spolu.Tieto cookies sú: Názov súboru cookie: mailpoet_revenue_tracking Platnosť súboru cookie: 14 dní. Popis súboru cookie: Účelom tohto súboru cookie je sledovať, ktorý newsletter bol odoslaný z webovej stránky získal prekliknutie a následný nákup v obchode WooCommerce. Názov súboru cookie: mailpoet_abandoned_cart_tracking Platnosť súboru cookie: 3 650 dní. Popis súboru cookie: Účelom tohto súboru cookie je sledovať používateľa, ktorý opustil svoj košík v obchode WooCommerce, aby mu bolo možné poslať newsletter o opustenom košíku z MailPoet. Poznámka: Používateľ musí byť prihlásený a potvrdený predplatiteľ. Počas nákupu v našom obchode o vás zhromažďujeme informácie.
11Čo zhromažďujeme a uchovávame v našom obchode
Počas vašej návštevy na našich webových stránkach budeme zaznamenávať: Produkty, ktoré ste si prezerali: použijeme to napríklad na zobrazenie produktov, ktoré ste si nedávno prezerali Poloha, IP adresa a typ prehliadača: toto použijeme na účely ako výpočet daní či poštovného Adresa doručenia: tento údaj je používaný napr. na kalkuláciu poštovného pred zadaním a odoslaním objednávky! Cookies budeme používať aj na sledovanie obsahu košíka, zatiaľ čo budete prechádať našu webovú stránku. Keď u nás nakúpite, požiadame vás o poskytnutie informácií vrátane vášho mena, fakturačnej adresy, dodacej adresy, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, údajov o kreditnej karte/platbe a voliteľných informácií o účte ako používateľského mena a hesla. Tieto informácie použijeme na účely, ako napríklad: Zasielanie informácií o vašom účte a objednávke. Odpovedanie na vaše požiadavky, vrátane refundácií a sťažností Spracovanie platieb a ochrana pred podvodom Nastavte svoj účet pre náš obchod Dodržiavame všetky zákonné povinnosti, ktoré máme. Napríklad výpočet daní. Pomôžte nám zlepšíť našu ponuku Pošleme vám marketingové oznámenia, ak sa rozhodnete pre ich odber Ak si vytvoríte účet, uložíme vaše meno, adresu, e-mail a telefónne číslo, ktoré budú použité na vyplnenie údajov v pokladni pri vašich objednávkach. Všeobecne uchovávame informácie o vás tak dlho, kým potrebujeme tieto informácie na účely, na ktoré ich zhromažďujeme a používame alebo máme zákonnú povinnosť, aby sme ich aj naďalej uchovávali. Napríklad, informácie o objednávke budeme uchovávať po dobu 10 rokov na daňové a účtovné účely. Toto zahŕňa vaše meno, e-mailovú adresu a fakturačné a dodacie adresy. Uložíme taktiež komentáre alebo hodnotenia, ak ich sa rozhodnete zanechať.
12Kto v našom tíme má prístup
Členovia nášho tímu majú prístup k informáciám, ktoré nám poskytnete. Napríklad administrátori aj správcovia obchodov majú prístup: Informácie o objednávke ako, čo bolo zakúpené, kedy, kde sa má odoslať, a Informácie o zákazníkovi, ako je vaše meno, e-mailová adresa a informácie o fakturácii a dodaní. Členovia nášho tímu majú prístup k týmto informáciám, ktoré pomáhajú spracovávať objednávky, reklamácie a venovať sa vašim otázkam. Naši zamestnanci a osoby spracúvajúce Vaše informácie sú viazaní tieto informácie udržať v bezpečí, spracovávať ich dôverne a opatrne.
13Ako chránime vaše údaje
Platnosť Zásad ochrany osobných údajov Tieto Zásady o ochrane osobných údajov sú aktuálne. Posledná aktualizácia bola vykonaná a publikovaná na webovej stránke wooconn.sk dňa 27. 7. 2022. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť Zásady o ochrane osobných údajov, najmä s cieľom prispôsobiť ich ďalšiemu vývoju našej webovej stránky alebo zavádzaniu nových technológií.
14Platby - Čo zdielame s ostatnými
Prijímame platby prostredníctvom služby PayPal. Pri spracovávaní platieb sa niektoré vaše údaje odošlú do služby PayPal vrátane informácií, ktoré sú potrebné na spracovanie alebo podporu platby, ako je celková suma nákupu a fakturačné údaje. Viac podrobností nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov služby PayPal. https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
15Google Youtube - Čo zdielame s ostatnými
Naša webová stránka používa pluginy zo služby YouTube, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google. Prevádzkovateľom stránok je YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ak navštívite niektorú z našich stránok s doplnkom YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Tu je server YouTube informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, služba YouTube vám umožňuje priradiť vaše správanie pri prehliadaní priamo k vášmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu YouTube. YouTube sa používa na to, aby bola naša webová stránka príťažlivá. Ide o oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) DSGVO. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov YouTube na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
16Vimeo - Čo zdielame s ostatnými
Naša webová stránka využíva funkcie poskytované videoportálom Vimeo. Túto službu poskytuje Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Ak navštívite jednu z našich stránok s doplnkom Vimeo, vytvorí sa spojenie so servermi Vimeo. Tu je server Vimeo informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Okrem toho Vimeo získa vašu IP adresu. To platí aj v prípade, že pri návšteve nášho pluginu nie ste prihlásení do Vimeo alebo nemáte Vimeo účet. Informácie sa prenášajú na server Vimeo v USA, kde sú uložené. Ak ste prihlásení do svojho účtu Vimeo, Vimeo vám umožňuje priradiť vaše správanie pri prehliadaní priamo k vášmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu Vimeo. Viac informácií o tom, ako zaobchádzať s používateľskými údajmi, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov Vimeo na https://vimeo.com/privacy.
17Google Web Fonts – Webové písma Google - Čo zdielame s ostatnými
Pre jednotnú reprezentáciu písiem táto stránka používa webové písma poskytované spoločnosťou Google. Keď otvoríte stránku, váš prehliadač načíta požadované webové fonty do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa texty a fonty zobrazovali správne. Na tento účel musí váš prehliadač vytvoriť priame spojenie so servermi Google. Google sa tak dozvie, že sa na našu webovú stránku pristupovalo prostredníctvom vašej IP adresy. Používanie webových fontov Google sa uskutočňuje v záujme jednotnej a atraktívnej prezentácie nášho pluginu. Ide o oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) DSGVO. Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, váš počítač používa štandardné písmo. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete na https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na https://www.google.com/policies/privacy/.
18SoundCloud - Čo zdielame s ostatnými
Na našich stránkach môžu byť integrované pluginy sociálnej siete SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, UK). Doplnky SoundCloud spoznáte podľa loga SoundCloud na našej stránke. Keď navštívite našu stránku, vytvorí sa priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom SoundCloud prostredníctvom pluginu. Vďaka tomu môže SoundCloud prijímať informácie o tom, že ste navštívili našu stránku z vašej IP adresy. Ak kliknete na tlačidlá „Páči sa mi to“ alebo „Zdieľať“, keď ste prihlásení do svojho účtu SoundCloud, môžete prepojiť obsah našich stránok so svojím profilom SoundCloud. To znamená, že SoundCloud môže priradiť návštevy našich stránok k vášmu používateľskému účtu. Chceli by sme upozorniť, že ako poskytovateľ týchto stránok nemáme žiadne vedomosti o obsahu prenášaných údajov ani o tom, ako ich bude SoundCloud využívať. Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti SoundCloud nájdete na https://soundcloud.com/pages/privacy. Ak nechcete, aby SoundCloud priradil vašu návštevu našej stránky k vášmu účtu SoundCloud, odhláste sa zo svojho účtu SoundCloud.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.8.2022

Aktualizované 1.8.2022 v Banskej Bystrici